Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Sväté omše sa naďalej slávia v obmedzenom režime. Podľa úradných smerníc, pri dodržaní doterajších hygienických pravidiel, môže byť v chráme na bohoslužbách jedna osoba na 15 m2. V našich podmienkach to znamená 50 osôb v kostole a 6 osôb v kaplnke.

2. Sväté omše slúžime v obvyklých časoch a navyše sú pridané sv.omše v piatok o 17.00 a v nedeľu o 10.00 h.

3. V nedeľu, keď sú sv. omše tesne po sebe, prosíme, aby ste vyšli po sv. omši hneď z kostola, aby mohli vstúpiť ľudia na ďalšiu sv. omšu. Ďakujeme za pochopenie.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ½ hodinu pred rannými omšami, večer v pondelok a v utorok ½ hodinu, v stredu a v štvrtok hodinu pred sv. omšou. Na prvý piatok od 16.30.

5. Vo štvrtok od 17.30 bude obvyklá tichá adorácia, počas nej tiež spovedáme.

6. Ponechávame aj vysielanie nedeľnej svätej omše o 9.00. Prenos môžete sledovať cez TV Pohoda alebo cez Youtube kanál:
https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

7. Dnes máme zbierku na seminár. Pán Boh odmeň Vaše milodary.

8. Upratovanie kostola – ďakujeme skupine č. 5 a prosíme skupinu č.6 v piatok po rannej sv. omši.

9. Farská knižnica bude otvorená v stredu od 15.00 do 16.45. 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628