Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Aj dnes v nedeľu 18.apríla bude v poobedňajších hodinách (15.00-18.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. Priebežne počas celej adorácie budeme podávať sväté prijímanie prichádzajúcim veriacim.

2. Slávenie bohoslužieb s účasťou verejnosti, aj keď v obmedzenom móde, sa obnovuje od 19.4. Podľa úradných smerníc, pri dodržaní doterajších hygienických pravidiel, môže byť v chráme na bohoslužbách jedna osoba na 15 m2. V našich podmienkach to znamená 50 osôb v kostole a 6 osôb v kaplnke.

3. Sväté omše slúžime v obvyklých časoch a navyše pridávame sv.omše v piatok o 17.00 a v nedeľu o 10.00 h.

4. V kaplnke sv. Jozefa budeme spovedávať ½ hodinu pred svätými omšami, od pondelka do soboty.

5. Vo štvrtok od 17.30 bude obvyklá tichá adorácia, počas nej tiež spovedáme v kaplnke sv. Jozefa.

6. Online prenosy nedeľných svätých omší z nášho farského kostola budú naďalej prebiehať. Prenos môžete sledovať naživo aj v TV Pohoda. Link na pripojenie sa cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

7. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

8. Máte možnosť prispieť 2% z daní na OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete v predsieni kostola i tu.

9. Kňazský seminár a Teologická bohoslovecká fakulta v Bratislave oznamujú mladým mužom v našich farnostiach, ktorí pocítili v sebe Božie volanie do kňazskej služby. Do 30. apríla je možné poslať prihlášky kandidátov kňazstva k štúdiu teológie na RKCMBF UK. Informácia ja na plagátiku na stránke i na výveske.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628