Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Slávenie bohoslužieb bude naďalej bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omší, ktoré sú zapísané.

2. Dnes v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11.apríla bude v poobedňajších hodinách (15.00-18.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. Priebežne počas celej adorácie, v ½ hodinových intervaloch, budeme podávať sväté prijímanie prichádzajúcim veriacim. Počas adorácie budeme v kaplnke pri kostole k dispozícii pre tých, ktorí sa chcú vyspovedať.

3. V prípade potreby individuálnej duchovnej služby (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, osobný rozhovor, služba chorým) môžete nás kňazov kedykoľvek kontaktovať aj telefonicky a dohodneme sa.

4. Dávame Vám do pozornosti online prenosy nedeľných svätých omší a obradov z nášho farského kostola. Prenos môžete sledovať naživo aj v TV Pohoda. Link na pripojenie sa cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722.

5. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

6. Máte možnosť prispieť 2% z daní na OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete v predsieni kostola i tu.

7. Aj na budúcu nedeľu 18.apríla bude v poobedňajších hodinách (15.00-18.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. Priebežne počas celej adorácie budeme podávať sväté prijímanie prichádzajúcim veriacim.

8. Kňazský seminár a Teologická bohoslovecká fakulta v Bratislave oznamujú mladým mužom v našich farnostiach, ktorí pocítili v sebe Božie volanie do kňazskej služby,Do 30. apríla je možné poslať prihlášky kandidátov kňazstva k štúdiu teológie na RKCMBF UK. Informácia ja na plagátiku na stránke i na výveske.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628