Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes sa začína Veľkonočná oktáva. Modlievame sa mariánsku antifónu Raduj sa, Nebies Kráľovná.

2. Dnes na veľkonočnú nedeľu o 12:00 udelí Sv. Otec tradičné požehnanie Urbi et orbi. Pri tomto požehnaní môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

3. Slávenie bohoslužieb bude naďalej bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omší, ktoré sú zapísané.

4. Dnes vo Veľkonočnú nedeľu 4.apríla bude v poobedňajších hodinách (14.00-18.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. Priebežne počas celej adorácie, minimálne v ½ hodinových intervaloch, budeme podávať sväté prijímanie prichádzajúcim veriacim.

5. V prípade potreby individuálnej duchovnej služby (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, osobný rozhovor, služba chorým) môžete nás kňazov kedykoľvek kontaktovať aj telefonicky.

6. Počas Veľkonočnej oktávy, od pondelka do soboty, bude denne vyložená Sviatosť Oltárna k tichej modlitbe v čase 17.00 – 18.00. Pritom v ½ hodinových intervaloch budeme udeľovať sväté prijímanie.

7. Dávame Vám do pozornosti online prenosy nedeľných svätých omší a obradov z nášho farského kostola. Prenos môžete sledovať naživo aj v TV Pohoda. Link na pripojenie sa cez Youtube kanál: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722.

8. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

9. Máte možnosť prispieť 2% z daní na OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete v predsieni kostola i tu.

10. Aj na budúcu Nedeľu milosrdenstva 11.apríla bude v poobedňajších hodinách (15.00-18.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. Priebežne počas celej adorácie budeme podávať sväté prijímanie prichádzajúcim veriacim.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628