Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Slávenie bohoslužieb bude aj počas Veľkonočných sviatkov bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omší, ktoré sú zapísané.

2. Dnes v nedeľu 28. marca a takisto aj budúcu Veľkonočnú nedeľu 4. apríla bude v poobedňajších hodinách (14.00-17.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii.

3. Možnosť pristúpiť individuálne k sv. spovedi bude aj počas Veľkého týždňa, a to od pondelka do stredy od 15:00 do 17:00 na nádvorí.

4. V prípade potreby individuálnej duchovnej služby (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, osobný rozhovor, služba chorým) môžete nás kňazov kontaktovať  aj telefonicky.

5. Zelený štvrtok je deň Pánovej večere. Sv. omša svätenia olejov v katedrálnom chráme v Trnave sa prekladá.

6. Veľký piatok je dňom smrti Pána Ježiša. V tento deň sa neslúži sv. omša. Je aj prísny pôst – zdržiavať sa mäsitého pokrmu viaže od 14. roku a povinnosť iba raz dosýta sa najesť viaže od 18. do 60. roku života.

7. Na Bielu sobotu sa poklona pri Božom hrobe kvôli situácií nekoná.

8. Dávame Vám do pozornosti on-line prenosy svätých omší a obradov z nášho farského kostola počas veľkonočných sviatkov. Okrem nedieľ o 9:00 bude vysielanie na Zelený štvrtok o 18:30 a na Veľký piatok o 15:00. Na Bielu sobotu sa nebude vysielať. Link na pripojenie sa na prenos:
https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

9. Cez média môžeme sledovať aj Krížovú cestu z Kolosea s pápežom Františkom na Veľký piatok o 21:00.

10. Na veľkonočnú nedeľu o 12:00 udelí Sv. otec tradičné požehnanie Urbi et orbi. Pri tomto požehnaní môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

11. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

12. Máte možnosť prispieť 2% z daní na OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete v predsieni kostola i tu.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628