Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pohrebné obrady zosnulého kňaza vdp. ThDr. Martia Sumca, ktorý v rokoch 2001 - 2002 pôsobil aj v našej farnosti ako kaplán, budú v utorok 23.marca 2021 o 10.00 h. na Martinskom cintoríne v Bratislave. Pamätajme na jeho dušu vo svojich modlitbách. R.I.P!

2. Dnes v nedeľu 21.marca bude v poobedňajších hodinách (14.00-17.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii.

3. Môžete nám nahlásiť svojich blízkych, ktorí sú chorí či nevládni, aby sme ich mohli navštíviť v domácnostiach kvôli veľkonočnej svätej spovedi.

4. Slávenie bohoslužieb bude aj naďalej bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omši, ktoré sú zapísané.

5. Naďalej zapisujeme úmysly svätých omší na mesiace apríl a máj 2021. Svoje úmysly môžete prísť nahlásiť osobne v čase kancelárskych hodín alebo nás kontaktovať telefonicky či mailom.

6. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

7. Farská kancelária je počas týždňa otvorená tak ako zvyčajne.

8. V prípade potreby individuálnej duchovnej služby (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, osobný rozhovor, služba chorým) môžete nás kňazov kontaktovať  telefonicky.

9. Začali sme s on-line prenosmi svätých omší z nášho farského kostola, v každú nedeľu o 9.00 hod. Tu na našej webovej stránke nájdete link na pripojenie sa. Môžete tento link zdieľať s blízkymi a známymi, aby sa dozvedeli o tejto možnosti. https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

10. V piatok 26. marca o 19.00 vás pozývame na online prenos pobožnosti krížovej cesty z nášho farského kostola na rovnakej linke: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722 .

11. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na nedeľu 21.marca zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom Blízkeho východu. Prispieť môžete cez účet:  SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Bližšie informácie na plagátiku tu i na stránke https://utecenci.kbs.sk/

12. Máte možnosť prispieť 2% z daní na OZ Activ klub, ktoré podporuje diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete v predsieni kostola i tu.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628