Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dostali sme smutnú správu, že kňaz vdp. ThDr. Martin Sumec náhle zomrel. V rokoch 2001 - 2002 pôsobil aj v našej farnosti ako kaplán. V súčasnosti už viac rokov pôsobil ako farár v Rakúsku. Spomeňme si na jeho dušu vo svojich modlitbách a obetách. Requiescat in pace! Viac si môžete prečítať na stránke TKKBS.

2. Dnes v nedeľu 14.marca a aj na budúcu nedeľu bude v poobedňajších hodinách (14.00-17.00) farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii.

3. Slávenie bohoslužieb bude aj naďalej bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omši, ktoré sú zapísané.

4. Od pondelka zapisujeme úmysly svätých omší na mesiace apríl a máj 2021. Svoje úmysly môžete prísť nahlásiť osobne v čase kancelárskych hodín alebo nás kontaktovať telefonicky či mailom.

5. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

6. Farská kancelária je počas týždňa otvorená tak ako zvyčajne.

7. Ponúkame vám do rodín Pôstnu krabičku 2021, ktorou môžete podporiť charitatívne ciele a pomôcť chudobným deťom v subsaharskaj Afrike. Obálku s krabičkou si môžete počas dňa vyzdvihnúť v predsieni farského kostola. Povzbuďte svoje deti a vnúčatá v tejto pôstnej dobe, aby urobili niečo krásne pre núdznych.

8. V prípade potreby individuálnej duchovnej služby (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, osobný rozhovor, služba chorým) môžete nás kňazov kontaktovať  telefonicky.

9. Začali sme s on-line prenosmi svätých omší z nášho farského kostola, v každú nedeľu o 9.00 hod. Môžete tento link zdieľať s blízkymi a známymi, aby sa dozvedeli o tejto možnosti. Prenos môžete sledovať na tomto linku: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

10. V piatok 19. marca o 19.00 vás pozývame na online prenos pobožnosti krížovej cesty z nášho farského kostola. Znížená kvalita online prenosu pri poslednej krížovej ceste bola spôsobená krátkodobou technickou poruchou u poskytovateľa internetu v našom meste.

11. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na nedeľu 21.marca zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom Blízkeho východu. Prispieť môžete cez účet:  SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Bližšie informácie na plagátiku tu i na stránke https://utecenci.kbs.sk/

12. Máte možnosť prispieť 2% z daní na OZ Activ klub, z ktorého sú podporované diela v našej farnosti. Tlačivo nájdete v predsieni kostola i tu.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628