Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu 7.3. bude v poobedňajších hodinách (14.00-17.00) bude farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu. Bude vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii.

2. Slávenie bohoslužieb je naďalej bez účasti verejnosti. Kňazi našej farnosti postupne slúžia všetky úmysly sv.omši, ktoré sú zapísané.

3. Predsieň farského kostola je denne otvorená k individuálnej modlitbe.

4. Farská kancelária je počas týždňa otvorená tak ako zvyčajne.

5. Ponúkame vám do rodín Pôstnu krabičku 2021, ktorou môžete podporiť charitatívne ciele a pomôcť chudobným deťom v subsaharskaj Afrike. Obálku s krabičkou si môžete počas dňa vyzdvihnúť v predsieni farského kostola. Povzbuďte svoje deti a vnúčatáv tejto pôstnej dobe, aby urobili niečo krásne pre núdznych.

6. V prípade potreby individuálnej duchovnej služby (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, osobný rozhovor, služba chorým) môžete nás kňazov kontaktovať  telefonicky.

7. Počas tohto týždňa prebehli technické skúšky zariadenia na prenos sv.omší. Od tejto nedele 7.marca začíname on-line prenosy svätých omší z nášho farského kostola, v čase o 9.00 hod. Tu na našej webovej stránke nájdete link na pripojenie sa. Môžete tento link zdieľať s blízkymi a známymi, aby sa dozvedeli o tejto možnosti.
Link:  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722 .

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628