Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Do piatku 8.11. môžeme získavať úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci. Podmienky: treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

2. Vo štvrtok od 17:30 do sv. omše býva pravidelne vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii, počas nej spovedáme.

3. Upozorňujeme na úpravu kancelárskych hodín. Nový rozpis stránkových hodín nájdete na výveske pred kostolom i na webovej stránke. V prípade súrnej potreby môžete svoje záležitosti riešiť s kňazom aj po svätých omšiach.

4. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.6 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.5.

5. Prišli podielové knihy a DVD zo Spolku svätého Vojtecha. Členské na rok 2019 je nezmenené 5 €. Knihy a DVD s môžete vyzdvihnúť v sakristii od tejto nedele pred a po svätých omšiach v sakristii.

6. Pozývame vás na Trnavskú novénu, ktorá začína v stredu 13. novembra a trvá do štvrtku 21.11.  Podrobný program je na výveske a webovej stránke. My z našej farnosti pôjdeme autobusom na otvorenie novény 13.novembra, keď bude kazateľom otec biskup Jozef Haľko. Prihlásiť sa môžete v sakristii.