Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Vyplnené prihlášky na 1.sväté prijímanie treba doručiť katechétom do konca októbra.

2. Začíname kurz prípravy dospelých na sviatosti (krst, birmovanie, sv.prijímanie). Stretnutie budú bývať raz týždenne. Prihlásiť sa môžete na fare alebo v sakristii.

3. Pozývame miništrantov na pravidelné miništrantské stretká, ktoré budú bývať v nedeľu od 14.30  pastoračnom centre. Aj dnes poobede sa tešíme na miništrantov. Bližšie info u dp.kaplána.

4. Otvorili sme v našom farskom pastoračnom centre Klub detí a mládeže.  Klub bude otvorený každý piatok od 13.00 hod do 18:00 hod. (resp. do 17:00 h., ak bude katechéza birmovancov). Pripravené sú spoločenské hry, pin - pong , stolný futbal, čaj, káva a zaujímavý program a aktivity.

5. Pápežská nadácia Kirche in Not pozýva deti na celosvetovú iniciatívu s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Pozývame preto deti, zvlášť tie prvoprijímajúce, spolu s ich rodičmi, na spoločnú detskú modlitbu ruženca v našom farskom kostole teraz v piatok 18.októbra o 17:45 pred večernou sv.omšou, kde sa spolu s kňazom zapoja do modlitby ruženca, v duchovnom spojení s celým svetom.

6. Každý, kto sa zaregistruje na stránke www.miliondeti.sk, dostane ako darček ruženec z olivového dreva, vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.

7. Je ružencový mesiac október. Pozývame vás na spoločnú modlitbu sv. ruženca pol hodiny pred sv. omšami. Ruženec sa predmodlievajú tieto spoločenstvá: ráno o 7:00 vždy ružencové bratstvo. Večer pred sv. omšami:  v pondelok – ružencové bratstvo a rodiny, v utorok 17:30 Mariánske kňazské hnutie, v stredu spoločenstvo terciárok, vo štvrtok ja tichá adorácia, teraz v piatok bude - spomínaný ruženec s deťmi, v sobotu – ženy z farnosti. Potom 5 min. pred sv.omšou treba zachovať už posvätné ticho k príprave na liturgiu.

8. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.2 a nasledujúci týždeň upratuje v piatok po rannej sv.omši skupina č.3. Zároveň oznamujeme všetkým členom upratovacích skupín, že si môžu v sakristii vyzdvihnúť nový upratovací kalendár.

9. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, farská knižnica bude otvorená Od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h. Viac informácií o knižnici na výveske a na http://www.prepozitura.sk/farnost/farska-kniznica.

10. Priatelia misií pozývajú na Misijnú nedeľu 20.októbra 2019na premietanie filmu o Rwande o 16:00  h. v pastoračnom centre. Dokumentárny film „Dotknúť sa rán –  Rwanda“ bol vytvorený v spolupráci PMD a TV LUX.

11. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.