Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V stredu budeme mať farskú iniciatívu Deň pôstu farnosti, spojenou aj s hodinovou adoráciou. Chceme odpovedať na Pro life výzvy dnešnej doby. Pozývame vás, veriacich našej farnosti, zapojiť sa do tejto duchovnej aktivity intenzívnou osobnou modlitbou a pôstom podľa vlastného uváženia (v tento určený deň zriekaním sa napr. niektorého jedla, alkoholu, kávy, sladkostí alebo pôstom od digitálnych médií a TV). Po večernej omši, ktorá je o 17:00, bude potom hneď moderovaná adorácia za požehnanie rodín. Vstúpme spoločne a vážne do tohto duchovného zápasu za kultúru života.

2. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu aj vo štvrtok. O 17:30 h. bude vyložená monštrancia so Sviatosťou, počas toho sa spovedá.

3. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.4 a nasledujúci týždeň upratuje v sobotu po rannej sv.omši skupina č.5.

4. Vítame v našej farnosti nových duchovných otcov. Sú nimi: dp. Mgr. Štefan Gago, ktorý je poverený službou kaplána a vdp. Dušan Jurák, ktorý je poverený byť výpomocným duchovným pre našu farnosť.

5. KONGREGÁCIA ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Jozefa Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, bližšie informácie tu.