Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na Dobrú novinu, vykoledovaná suma je 3.482 €. Pán Boh zaplať!

2. Dnes si do svojich príbytkov môžete odniesť posvätenú kriedu, tymián a vodu. Posviacanie bytov budeme vykonávať od dnešnej nedele 6.1. až do nedele 13.januára. Je možné dohodnúť aj iný termín. Môžete sa nahlásiť v sakristii.

3. Pozývame vás dnes v nedeľu 6.januára na tradičný Vianočný Trojkráľový koncert o 16:00 hod. v našom farskom kostole. Predstavia sa sólisti a Dievčenský spevácky zbor RTVS s pásmom sakrálnych skladieb. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude použitý na charitatívne ciele.

4. Pozývame vás dnes na duchovnú obnovu, v dnešnú nedeľu  6.januára pri sv.omši o 18:30 na tému: Boh je len jeden. Katechézu o hlavných pravdách našej viery vedie páter františkán Felix Žiška z Beckova. Duchovná obnova bude bývať pravidelne v prvú nedeľu mesiaca.

5. V stredu o 17:00 bude sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou bude vo štvrtok o 17:30, počas nej sa spovedá.

7. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.2. Nasledujúci týždeň upratuje skupina č.3 v piatok po raňajšej sv.omši.

8. V piatok o 17:00 bude birmovná katechéza v Pastoračnom centre.

9.  V piatok po večernej sv.omši bude adorácia s meditatívnymi spevmi Taizé.

10. POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzin. pomoci tejto krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk, alebo v bezplatnom časopise ACN, príp. na www.acn-slovensko.org.

11. Od októbra 2018 začalo svoje vysielanie v slovenčine internetové Rádio Mária. Môžete ho počúvať na www.radiomaria.sk na počítačoch a svojich mobilných zariadeniach. Podrobnejšia informácia je na výveske.

12. Pri časopisoch máte položené aj najnovšie vydanie ponuky pútí CK Avertravel.