Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

NOVEMBER 2021 Slávenie Sobota 18:30 Nedeľa 07:00 Nedeľa 09:00 Nedeľa 10:00 Nedeľa 11:00 Nedeľa 18:30
1. November
Pondelok
Všetkých
Svätých
  Mráz
Mrázová
Breznický 
rod.
Mištinová
Trenčanský
rod. Herdová
+deti
 rod. Ochránková
+deti
Pavlovičová
Bošková
2. November
Utorok
 Spomienka na
všetkých
verných zosnulých
   Gula
Gulová
Heldesová
    17:00
rod. Pidíková

Masárová
Bošková 
7. November
Nedeľa
32. Nedeľa
v cezročnom období
sr. Notre Dame

Jaroš
Jarošová
Heldesová
rod. Stehlíková  Pavlíčková
+ deti
rod. Kelemenová
+ deti
Masárová
Bošková
14. November
Nedeľa
33. Nedeľa
v cezročnom období
Bošková
Trenčanský
Kršák
Kršáková
Heldesová
rod. Magulová rod. Pidíková  rod. Pilátová
+ deti
Masárová
Breznický
21. November
Nedeľa
34. Nedeľa
v cezročnom období
Krista Kráľa
Pavlovičová
Breznický
Mráz
Mrázová
Heldesová
rod. Reháková rod. Košťálová
+ deti 
rod. Kelemenová
+ deti
Masárová
Bošková
28. November
Nedeľa

1. adventná
nedeľa
rod. Pidíková Jaroš
Jarošová
Breznický
rod. Mištinová  rod. Pilátová
+ deti
rod. Vyzváryová +
deti
Masárová
Bošková

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.