Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

AUGUST 2021 Slávenie Sobota 18:30 Nedeľa 07:00 Nedeľa 09:00 Nedeľa 11:00 Nedeľa 18:30
01. August
Nedeľa
18. Nedeľa
v cezročnom období
Pastorková
Magulová
Fulier
Fulierová
Heldesová
Rod. Stehlíková Rod. Pilátová
+ deti
Avdaljanová
Pavlovičová
08. August
Nedeľa
 19. Nedeľa
v cezročnom období
Avdaljanová
Magulová

Mráz
Mrázová
Heldesová
Rod. Magulová Rod. Ochránková
+ deti
Pastorková 
Pavlovičová
15. August
Nedeľa
NANEBOVZATIE
PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE
Pastorková
Magulová
Kršák
Kršáková
Heldesová
 Rodina
Mištinová
10:30 hod
sr. Notre Dame
Avdaljanová
Pavlovičová
22. August
Nedeľa
21. Nedeľa
v cezročnom období
Breznický
Pastorková
 Gula
Gulová
Heldesová
 rod.
  Reháková 
 Rod. Pavlíčková
+ deti
Avdaljanová
Pavlovičová
29. August
Nedeľa

22. Nedeľa
v cezročnom období
Breznický
Magulová
Jaroš
Jarošová
 rod.
Stehlíková
rod. Vyzváryová
+  deti
Pastorková 
Pavlovičová

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.