Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

JÚN 2021 Slávenie Sobota 18:30 Nedeľa 07:00 Nedeľa 09:00 Nedeľa 11:00 Nedeľa 18:30
06. jún
Nedeľa
10. Nedeľa
v cezročnom období
Pastorková
Margetiaková
Breznický
Heldesová
Rod. Stehlíková Rod. Pidíková
+ deti
Avdaljanová
Samuel
13. jún
Nedeľa
 11. Nedeľa
v cezročnom období
Sestry ND

Mráz
Mrázová
Heldesová
Rod. Magulová Rod. Pavlíčková
+ deti
Breznický 
Pavlovičová
20. jún
Nedeľa
12. Nedeľa
v cezročnom období
Breznický
Pastorková
Kršák
Kršáková
Heldesová
 Rodina
Mištinová
Rod. Herdová
+ deti
Avdaljanová
Pavlovičová
27. jún
Nedeľa
13. Nedeľa
v cezročnom období
 Pastorková
Samuel
 Gula
Gulová
Heldesová
   rod.
      Reháková 
 Rod. Košťálová
+ deti
 rod.
Magulová
29. jún
Utorok

Svätých
Petra a Pavla,
apoštolov
Pastorková
Samuel
Breznický
Heldesová
  17:00 hod
rod. Mištinová
rod.
Kelemenová

 

 

Vzhľadom k časovému predstihu spracovania rozpisu sa môže stať, že si lektor svoju službu nebude môcť vykonať.
V takomto prípade prosíme lektorov, aby si do tejto zastupujúcej služby zabezpečili náhradu.

Ďakujem za pochopenie.