Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Milý spolubrat, úprimne chcem poďakovať za akúkoľvek pomoc, angažovanosť pri príprave i uskutočnení Národného pochodu za život 2015 v Bratislave.

Bolo naozaj prekvapením, koľko ľudí prišlo vyjadriť svoju podporu životu a radosť z neho. Ďakujeme všetkým i vašim farníkom. Tým, ktorí sa priamo zúčastnili Národného pochodu, ale i tým, ktorí ho akýmkoľvek spôsobom podporili, či už príspevkom, ale zvlášť modlitbou, obetou, znášaním utrpenia a pod. Nech Boh žehná vašu farnosť.

Juraj Schindler, duchovná sekcia NPzŽ